Kaskáda tepelných čerpadel Airwell, Praha

Kaskáda tepelných čerpadel Airwell, Praha

S naší partnerskou instalační firmou jsme pro Administrativní budovu Policie hl. m. Prahy instalovali kaskádu dvou tepelných čerpadel vzduch – voda, Airwell Wellea o kumulovaném výkonu 28 kW. Zadáním instalace byla změna způsobu vytápění administrativní budovy z uhlí úspornou elektrickou energií. Pro kaskádové řízení není potřeba žádné nadřazené zařízení MaR, ale pouhé spojení tepelných čerpadel komunikační linkou a jejich konfigurace.

Další realizace našich partnerů